Kladieme si otázku : „Prečo bol tento sviatok vyhlásený ?“ Sme svedkami rýchleho rastu počtu starých ľudí, teda  čoraz viac občanov vstupuje do veku, kedy oveľa častejšie potrebujú pomoc a starostlivosť svojich blízkych, obce či štátu. Prognózy demografie predpovedajú, že tento trend bude pokračovať. Rodí sa čoraz menej detí, ľudský vek sa predlžuje. Dnešný sedemdesiatnik je vitálnejší ako ten pred dvadsiatimi, či tridsiatimi  rokmi. Radosť a uspokojenie zo života seniorov poskytuje  telesné a duševné zdravie. Staroba neznamená koniec životnej aktivity. Dôchodkový vek je ideálny na nadviazanie kamarátskych vzťahov s rovesníkmi, ktorí majú rovnaké záujmy o kultúru, Jeseň života možno prežiť príjemne – len nech slúži zdravie.

Na prejav úcty nestačí len 1. október  „Medzinárodný deň seniorov“ a následne celý  október - ako „Mesiac úcty k starším“, tá by v nás mala pretrvávať stále.

K starostlivosti o zdravie seniorov prispieva aj Poradňa zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Michalovciach.

Milí seniori, po osobnom alebo telefonickom objednaní na čísle tel. 6880623 Vám na počkanie a bezplatne stanovíme základné biochemické ukazovatele ochorení srdcovo-cievneho systému, zmeriame krvný tlak a poradíme ako sa správne stravovať.

Aj v „treťom veku“ sa predsa dá plnohodnotne žiť !

 

Oddelenie podpory zdravia

RÚVZ Michalovce