Pri príležitosti Svetového dňa seniorov RÚVZ Michalovce organizuje Deň otvorených dverí, pri príležitosti ktorého bude BEZPLATNE poskytovať zvlášť seniorom:

  • meranie tlaku krvi
  • meranie antropometrických ukazovateľov
  • stanovenie BMI a WHR indexu
  • meranie percenta telesného tuku
  • meranie hladiny oxidu uhoľnatého
  • odborné poradenstvo