14. november je Svetový deň diabetu. V tento deň chceme verejnosť upozorniť na nebezpečenstvo tejto civilizačnej choroby a presvedčiť čo najviac ľudí, že zdravý životný štýl im pomôže zabrániť, aby táto choroba u nich prepukla. Počas tohoto týždňa taktiež umožníme záujemcom  z radov širokej verejnosti zmerať si na počkanie a bezplatne hladinu krvného cukru.

A prečo práve 14. november? Počas tohoto dňa si  pripomíname jeden z najväčších objavov medicíny - objav inzulínu, ktorý naštartoval novú éru liečby cukrovky a zachránil desaťtisíce  diabetikov od smrti. Inzulín objavil lekár Frederik Banting a študent medicíny Best. Dátum narodenia Frederika Bantinga – 14. november bol zvolený za deň, ktorý má upozorniť na problematiku choroby zvanej diabetes mellitus na celom svete.

Diabetes je ochorenie, ktoré sa môže týkať každého z nás – bohatého aj chudobného, mladého aj starého, bez ohľadu na to kde žijeme. Komplikáciami tohoto neliečeného ochorenia sú poškodenie zraku až slepota, zlyhanie obličiek, amputácie dolných končatín, zlyhanie srdca aj smrť.

Rizikovými faktormi pre výskytu diabetu sú : nadhmotnosť až obezita, nedostatok pohybu, vysoký krvný tlak, vysoká hodnota triglyceridov, familiárny výskyt cukrovky.Môžeme proti tomu urobiť niečo, za čo nie je potrebné míňať žiadne  peniaze - 

venovat sa chôdzi denne 30 minút.

A my Vám k tejto investícii do svojho zdravia stanovíme hodnoty Vášho krvného cukru na počkanie. Navštívte nás v Poradni zdravia pri RÚVZ na ulici Samu Chalupku 5 v Michalovciach. Na vyšetrenie u nás sa môžete vopred telefonicky objednať denne v čase od 7,30 do 15,00 na čísle 6880623.

 

Oddelenie podpory zdravia

RÚVZ Michalovce