Proti diabetu treba vyraziť včas, lebo aj obezita je jedným z rizikových faktorov podieľajúcich sa na vzniku diabetu 2. typu!

Leták .pdf (71 kB)