• Medzinárodná asociácia ligy proti rakovine každoročne vyhlasuje na 16. november „ Medzinárodný deň bez fajčenia “.
  • Tento deň je výzvou pre fajčiarov, aby mali možnosť zamyslieť sa nad svojim fajčiarskym zlozvykom a zbaviť sa závislosti.


Obrázok STOP fajčeniuNadstavbová poradňa Oddelenia podpory zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Michalovce vám v tento deň ponúka
:

 

l. odborné poradenstvo na odvykanie od fajčenia

2. meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu - prístrojom smokerlyzer

3. spirometrické vyšetrenie 

4. stanovenie stupňa závislosti na nikotíne podľa Fagerstromovho dotaznika