Uverejnené 25.5.2022

ilustračný obrázok V rámci dňa otvorených dverí budeme dňa 31.5.2022 vykonávať BEZPLATNE nasledujúce aktivity:

 • meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu
 • spiropetriu
 • prostredníctvom dotazníkových metód zisťovať stupeň závislosti
 • poskytovať individuálne poradenstvo
 • poskytovať informáciu o možnostiach návštevy poradne odvykania od fajčenia

Cieľom zdravotno-výchovných aktivít je zvyšovanie informovanosti obyvateľov SR v oblasti tabakizmu a jeho zdravotných následkov, ako aj zvyšovanie vedomostí v oblasti zdravotnej výchovy a poskytnutie informácií o možnostiach a konkrétnych spôsoboch prevencie závislosti od tabaku.

Škodlivé zdravotné vplyvy tabaku sú dlhodobo všeobecne známe. Iba malá časť fajčiarov si však uvedomuje, že rozhodnutie užívať tabak škodlivo vplýva aj na životné prostredie. 

Plagát -  Svetový deň bez tabaku 2022 (.pdf 263 kB)

Uverejnené 25.5.2021 Aktualizované 31.5.2021

Fajčenie predstavuje celosvetový problém, ktorý pripraví o život jednu miliardu ľudí ročne. Napriek tomuto faktu, počet fajčiarov stúpa. Už dlhé roky je dobre známa súvislosť medzi fajčením cigariet a rakovinou pľúc.  Cigaretový dym obsahuje hlavne nikotín, decht, pôsobiaci karcinogénne, oxid uhoľnatý. Oxid uhoľnatý sa viaže na hemoglobín, čím je blokovaný prenos kyslíka z pľúc do tkanív a orgánov. Nikotín je látka, ktorá vyvoláva a udržuje svojimi psychofyziologickými účinkami závislosť na fajčení.

S cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti v oblasti tabakizmu a jeho zdravotných následkov chceme v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou a žiakmi, dňa 27.5.2021 v pešej zóne mesta Michalovce realizovať dotazníkový prieskum v rámci Svetového dňa fajčenia - Fagerstromov dotazník a distribuovať letáky o fajčení. Meranie Smokerlyzerom na verejnosti nepovažujeme za vhodné vzhľadom na epidemiologickú situáciu.

Vývoj fajčenia v Slovenskej republike

Letáky:

Svetový deň bez tabaku (.pdf 299 kB)

Fagerstromov dotazník (.pdf 130 kB)

Prestať fajčiť sa dá (.pdf 3 MB)

 

WHO členské štáty vytvorili Svetový deň bez tabaku v roku 1987  aby upriamili pozornosť  sveta na epidémiu tabaku a zbytočných úmrtí a ochorení, ktoré spôsobuje.

Deň sa pripomína 31. mája, s inou témou každoročne pokryť širokú škálu opatrení v rámci WHO dohovoru o kontrole tabaku.

Pre svetový deň bez tabaku 2014, WHO a partneri vyzývajú krajiny, za  zvýšenie dane z tabakových výrobkov.

V deň, kedy je konečným cieľom je pomáhať chrániť súčasné a budúce generácie nielen z ničivej zdravotné dôsledky spôsobené tabakom, ale aj sociálne, environmentálne a ekonomické dôsledky použitia a vystavenia tabakovému dymu tabaku.

Konkrétne ciele pre rok 2014 kampane patrí:

 • pre vlády -  zvýšiť dane z tabakových výrobkov na úroveň, ktoré znižujú spotrebu tabaku; a
 • pre jednotlivcov a organizácie občianskej spoločnosti na podporu svoje vlády, aby tak urobili

 

RÚVZ Michalovce ponúka:

 • Kedy ? - dňa 30.5.2014 t.j. v piatok - pracovníci Poradne zdravia RÚVZ Michalovce budú záujemcom na pešej zóne Michalovce vykonávať  analýzu vydychovaného vzduchu  prístrojom Smokerlyzer v čase od 8.00 do 10.00 hod
 • V čase od 10.30 do 12.30 hod. v Poradni zdravia RÚVZ Michalovce budú klientom v rámci uvedeného dňa poskytovať analýzu vydychovaného vzduchu a taktiež odborné poradenstvo a cenné rady pri odvykaní od fajčenia

Exfajčiari ilustračný obrázokTohtoročný svetový deň bez tabaku sa nesie v znamení hesla Exfajčiari sú nezastaviteľní.

 

 • na Slovensku fajčí  38 percent dospelých ľudí (55 percent mužov a 45 percent žien)
 • až 52 percent ľudí do 30 rokov
 • fajčenie ohrozuje aj pasívnych fajčiarov a deti.
 • pasívne fajčenie spôsobuje veľa závažných detských ochorení a zhoršuje priebeh niektorých chorôb, napríklad astmy
 • u dospelých ľudí spôsobuje nielen kardiovaskulárne a respiračné ochorenia

 

Využite možnosť :

 

 • Kedy ? - dňa 31.5.2013 t.j. v piatok - pracovníci Poradne zdravia RÚVZ Michalovce budú záujemcom na pešej zóne pred Mestským úradom Michalovce vykonávať  analýzu vydychovaného vzduchu  prístrojom Smokerlyzer v čase od 8.00 do 10.00 hod
 • V čase od 10.30 do 12.30 hod. v Poradni zdravia RÚVZ Michalovce budú klientom v rámci uvedeného dňa poskytovať analýzu vydychovaného vzduchu a taktiež odborné poradenstvo a cenné rady pri odvykaní od fajčenia

 

Leták na stiahnutie:

Exfajčiari sú nezastaviteľní 1. časť (.jpg 2,5 MB)

Exfajčiari sú nezastaviteľní 2. časť (.jpg 2,5 MB)

Leták RÚVZ (.pdf 249 kB)

Ilustračný obrázok jablkaDeň 31. máj Svetová zdra­votnícka organizácia vy­hlásila za Svetový deň bez tabaku. Témou tohtoroč­ného svetového dňa je Stop zásahom tabakového priemyslu.

Svetová zdra­votnícka organizácia upozorňuje, že ročne na celom svete tabak zabíja šesť miliónov ľudí. Z toho počtu je viac ako 600 000 pasívnych fajčiarov, ktorí zomierajú na následky fajčenia iných. Cieľom tohtoročného svetové­ho dňa je informovať verejnosť o ne­férových a nebezpečných taktikách s cieľom zasahovania do štátnych po­litík. V zmysle článku 5.3. Rámcové­ho dohovoru o kontrole tabaku majú krajiny chrániť svojich občanov pred komerčnými záujmami tabakového priemyslu. Z tohto hľadiska sú preto krajiny povinné zvyšovať povedomie o rozpore medzi záujmami tabako­vého priemyslu a politikou kontro­ly tabaku.