WHO členské štáty vytvorili Svetový deň bez tabaku v roku 1987  aby upriamili pozornosť  sveta na epidémiu tabaku a zbytočných úmrtí a ochorení, ktoré spôsobuje.

Deň sa pripomína 31. mája, s inou témou každoročne pokryť širokú škálu opatrení v rámci WHO dohovoru o kontrole tabaku.

Pre svetový deň bez tabaku 2014, WHO a partneri vyzývajú krajiny, za  zvýšenie dane z tabakových výrobkov.

V deň, kedy je konečným cieľom je pomáhať chrániť súčasné a budúce generácie nielen z ničivej zdravotné dôsledky spôsobené tabakom, ale aj sociálne, environmentálne a ekonomické dôsledky použitia a vystavenia tabakovému dymu tabaku.

Konkrétne ciele pre rok 2014 kampane patrí:

  • pre vlády -  zvýšiť dane z tabakových výrobkov na úroveň, ktoré znižujú spotrebu tabaku; a
  • pre jednotlivcov a organizácie občianskej spoločnosti na podporu svoje vlády, aby tak urobili

 

RÚVZ Michalovce ponúka:

  • Kedy ? - dňa 30.5.2014 t.j. v piatok - pracovníci Poradne zdravia RÚVZ Michalovce budú záujemcom na pešej zóne Michalovce vykonávať  analýzu vydychovaného vzduchu  prístrojom Smokerlyzer v čase od 8.00 do 10.00 hod
  • V čase od 10.30 do 12.30 hod. v Poradni zdravia RÚVZ Michalovce budú klientom v rámci uvedeného dňa poskytovať analýzu vydychovaného vzduchu a taktiež odborné poradenstvo a cenné rady pri odvykaní od fajčenia