Logo SDZ 2010

Galéria dňa: 

 {becssg}Obrazky/Poradnezdravia/Vyrocia/07_04/2010{/becssg}

GLOBÁLNY CIEĽ PRE ROK 2010

1000 miest 1000 životov

Staňte sa súčasťou mierového  hnutia za ozdravenie miest

Základnou témou Svetového dňa zdravia v roku 2010 je urbanizácia a zdravie.  V rámci kampane „1000 miest – 1000 životov“ budú v celom svete organizované  aktivity.

1000 miest: Mestám celého sveta  sa navrhuje otvoriť miesta verejných  priestranstiev  pre uskutočnenie zdravie podporujúcich aktivít počas jedného dňa v období od 7. do 11. apríla 2010. Môžu sa organizovať aktivity v parkoch, priateľské stretnutia, upratovanie priestranstiev,  či uzatvorenie niektorých častí ulíc pre autá .

1000 životov: Obyvateľom miest  sa ponúka možnosť zasielať príbehy o „lokálnych hrdinoch zdravia“ z mesta, ktorí  vniesli podstatný vklad pre zlepšenie zdravia mestského obyvateľstva.

URBANIZÁCIA SA JAVÍ AKO JEDNA Z NAJVÁŽNEJŠÍCH VÝZIEV PRE OCHRANU ZDRAVIA V 21. STOROČÍ 

Tendenciou urbanizácie je jej udržateľnosť. Od roku 2007 (prvýkrát v histórii) viac ako polovica svetovej populácie  žije v mestách.  V roku 2030, šesť  z desiatich ľudí bude žiť v mestskej lokalite.

 Začnite konať dnes, aby  sme zabezpečili zdravie pre terajšie i budúce pokolenia.

Urbanizácia zahŕňa mnohé problémy ochrany zdravia, ktoré súvisia s vodnými zdrojmi, životným prostredím, násilím a traumatizmom, neinfekčnými chorobami (srdcovo-cievnymi ochoreniami, rozličnými druhmi nádorových ochorení, cukrovkou a chronickými  respiračnými ochoreniami), nezdravým stravovaním a nedostatkom fyzickej aktivity,  škodlivým užívaním alkoholu.

 Nehľadiac na náčrt vážnych ohrození zdravia mestského obyvateľstva, celkovo vyhliadka je nelichotivá.  Pozitívny postoj k ochrane a podpore zdravia v mestách nie je ohraničený rolou a povinnosťami zákonodárnych orgánov, chápe sa ako vklad, ktorý môže  vniesť občianske spoločenstvo, združenia občanov podľa bydliska, architektúry, inžinieri a zodpovední podnikatelia.

Čo môžeme urobiť v tejto súvislosti?

Kampaň „1000 miest, 1000 životov“ slúži ako báza, pre zjednotenie  rôznych  inštitúcií, občianskych združení a jednotlivcov   okolo spoločného cieľa zabezpečenia zdravia. Kampaň taktiež dá možnosť ľuďom  pocítiť radosť z telesnej aktivity,  hudby a pobytu na otvorenom priestranstve na čerstvom vzduchu s priateľmi a susedmi.  Všetci  v tento deň  môžu zakúsiť  pocit zjednotenia.

Otvoriť verejné priestranstvá  pre zdraviu prospešné aktivity

To, čo sa bude konať vo Svetový deň zdravia, úplne závisí od  vynaliezavosti, prianí a priorít obyvateľov každého mesta. Príťažlivým opatrením môže byť voľná a bezpečná jazda  na bicykloch po uliciach mesta,  rovnako v podmienkach  vášho mesta  sa môže uskutočniť upratovanie verejných priestranstiev - parkov, koncerty klasickej či ľudovej hudby, 5 – 10 kilometrové prechádzky s účasťou mesta, známych športovcov či iných populárnych osôb.

Predložte kandidatúru  známeho šampióna zdravia, ktorého poznáte

Jednotlivé osobnosti sa v podmienkach mesta prejavujú veľkou silou, prispievajú k zmenám, prinášajúcim veľký úžitok  pre zdravie nás všetkých. Poznáte niekoho?

  • Japonský chlapček – astmatik Ochiši, loboval  v priebehu dvoch rokov, aby znížil  expozíciu  pasívneho fajčenia  vo svojom meste Šizuoka.
  • Obyvatelia jednej malebnej usadlosti v Indii sami navrhli zbierať smetí na uliciach, k čomu im postačil iba nákladniak  a nie smetiarske auto..

Z videomateriálov o 1000-coch životoch  sa dozvieme, čo všetko je možné urobiť a čo sa koná.

Neprehliadnite!

Pre získanie väčšieho množstva informácií o aktivitách, ktoré môžu podporiť vaše mesto, nájdete  na web stránke http:/www.who.int/whd2010. Príbehy na tému „1000 životov“ sú uvedené na web stránke http://www.youtube.com/whd2010.

AKÝ  TO  PRINESIE ÚŽITOK?

Bezprecedentná svetová udalosť s  účasťou 1000 miest prinesie úžitok pre telesné i duševné zdravie,  ochranu životného prostredia, a v celku zvýši  pocit zjednotenia a radosti obyvateľov zúčastnených miest.

Mnohé mestá celého sveta uskutočňujú podobné iniciatívy a týždenne uskutočňujú túto prax počas voľných dní. Napr:                                                                                                                                                                                                                                                                           

  • Mestá Kolumbie, ako Bogota, Kali a Soača,  pomocou podobných programov  už zabezpečujú svojmu obyvateľstvu   asi 20% navrhovaných týždenných aktivít telesného cvičenia
  • 96% trhovcov v jednom zúčastnenom meste tvorili tri nižšie sociálno-ekonomické skupiny, a pre tretinu z nich to bol jediný zdroj zamestnania.
  • Podobné programy  zabezpečujú mestskému  obyvateľstvu, študentom, osobám vykonávajúcim  služby v štátnej správe a samospráve a dôchodcom, všetko na dobrovoľnej báze,  možnosť splatiť dlh spoločnosti.

Videofilmy o 1000-coch životoch  predstavujú  inšpirujúce pohľady a  nám všetkým hovoria o tom, ako my, občania,  môžeme v tejto oblasti  postupovať a vplývať na efektívne zmeny.

Svetový deň zdravia predstavuje unikátnu možnosť zaostriť pozornosť a priviesť vlády, občianske združenia i jednotlivých ľudí k činom. Je to ten deň, kedy  my všetci môžeme dosahovať globálny cieľ v oblasti ochrany zdravia a prijať  účasť v celosvetovom konaní. Pomôžte v súvislosti so Svetovým dňom zdravia v roku 2010  vyjadriť naše spoločné úsilie ozdraviť mestá.

AKO  SA ZAPOJIŤ

Pre mestá: Prijmite záväzok otvoriť miesta  verejných priestranstiev pre zdraviu prospešné aktivity na jeden deň počas týždňa od 7. – 11. apríla roku 2010 a zaregistrujte sa  na webovej stránke: http://ww.who.int/whd2010 a oznámte nám, čo plánujete podniknúť.

Pre občanov: Uskutočnite práce spolu so svojim mestom  v súlade s cieľmi prijatých záväzkov – otvoriť miesta verejných priestranstiev   na uskutočnenie  Svetového dňa zdravia v roku 2010. Navrhnite na kandidatúru „šampióna zdravia“, ktorý  pracoval na zlepšení   zdravia mestského obyvateľstva. Zašlite na webovú stránku WHO http://www.youtube.com/who2010 videomateriál v trvaní nie viac ako 4 minúty.

Mesto Michalovce  sa do kampane „1000 miest – 1000 životov“ zapojí dňa 9. apríla. Predstavenstvo mesta zobralo na  seba záväzok, vytvoriť podmienky pre jarnú očistu mesta. Primátor mesta vyzýva školskú mládež mesta k tejto aktivite. Do kampane  sa môže zapojiť každé pracovisko, organizácia i každý obyvateľ mesta samostatne, alebo v skupinách.

Príďte  a pomôžte otvoriť okna prichádzajúcej jari!

9. apríla v meste Michalovce sa budú realizovať v rámci uvedenej kampane upratovacie práce v areáloch a najbližšom okolí škôl, verejných priestranstiev a sídlisk.

V čase od 12:30 do 13:30 hod. na námestí pred Mestským úradom bude prebiehať kultúrny program žiakov ZUŠ Michalovce formou pásma hudby, tanca a výtvarných prezentácií.

Prípravu a realizáciu kampane „1000 miest – 1000 životov“ zabezpečuje Mestský úrad Michalovce  a Regionálny úrad verejného zdravotníctva    Michalovce.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.