Pútač SDZ 2013

Poster (.pdf 205 kB)

 

Ústrednou témou Svetového dňa zdravia je v tomto roku vysoký krvný tlak, hypertenzia. Cieľom je poskytnúť čo možno najviac informácii širokej verejnosti o prevencii pred týmto ochorením, príčinách vzniku a možnostiach liečby.

Z príležitosti tohto dňa usporiada Poradenské centrum RÚVZ Michalovce

dňa 5. apríla 2013 Deň otvorených dverí  od 8:00 hod.

V rámci tohto dňa bude Poradenské centrum RÚVZ Michalovce poskytovať BEZPLATNE meranie tlaku krvi a odborné poradenstvo súvisiace s problematikou hypertenzie a iných zdravotných rizík súvisiacimi s nesprávnym tlakom krvi.