Svetová zdravotnícka organizácia sa tento rok zamerala na tému „Budovanie spravodlivejšieho a zdravšieho sveta pre všetkých“.

Z toho dôvodu sme vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu s Covid-19 a obmedzené možnosti kontaktu zamerali naše aktivity na dve výrazne zasiahnuté skupiny populácie, a to deti a seniorov.

Pre deti je v rámci spolupráce so základnými školami v regióne pripravená výtvarná výzva s názvom „Nakresli zdravie“, ktorej cieľom je primäť deti v rannom veku zamyslieť sa nad tým, čo pre ne zdravie znamená. Vybrané kresby budú publikované v Národnej správe o zdravotnej gramotnosti v SR a budú odmenené malým darčekom hradeným z projektového rozpočtu v rámci BCA spolupráce s WHO.

Pre seniorov so záujmom o zdravý životný štýl sme pripravili súbor odporúčaní, ako sa udržať vo forme v domácom prostredí.

A pre tých, ktorí nemajú výživové obmedzenia, je pripravený návrh jedálnička so súborom zdraviu vhodnejších variant receptov.

Malá kuchárka pre seniorov (.pdf 8 MB)

Vzorové jedálničky pre seniorov (.pdf 1,3 MB)

Všeobecné odporúčania pre stravovanie seniorov (.pdf 144 kB)

Všeobecné informácie k pohybovej aktivite seniorov (.pdf 144 kB)