Uverejnené 5.5.2021

V rámci Svetového dňa zdravia 7.4.2021 bola pre deti v rámci spolupráce so základnými školami v regióne pripravená výtvarná výzva s názvom „Nakresli zdravie“, ktorej cieľom bolo primäť deti v rannom veku zamyslieť sa nad tým, čo pre ne zdravie znamená.

Zaslané kresby:

Fotografia nástenky s detskými kresbami
Fotografia nástenky s detskými kresbami

Vybrané kresby:

Autor obrázku Kende Csongor Kraus
Autor obrázku Kende Csongor Kraus (Základná škola Vojany)

 

Autor obrázku Emma Valisková
Autor obrázku Emma Valisková (Základná škola Lastomír)

Vybrané kresby budú publikované v Národnej správe o zdravotnej gramotnosti v SR a budú odmenené malým darčekom hradeným z projektového rozpočtu v rámci BCA spolupráce s WHO.