V SR akciu zastrešuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť v spolupráci s Neuroimunologickým ústavom SAV, Nadáciou MEMORY a Centrom MEMORY.

Na projekte participuje aj Úrad verejného zdravotníctva SR prostredníctvom svojich PoraIlustračný obrázok mozgu človekadenských centier.

Poradenské centrum Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach zrealizuje v spolupráci s Jednotou dôchodcov Michalovce pri tejto príležitosti akciu pre seniorov - členov tejto organizácie v pondelok 12. marca 2012 na Partizánskej ulici v Michalovciach.

Súčasťou bude prednáška o fungovaní mozgu, mozgových ochoreniach, ich prevencii a potrebe trénovania pamäti s prevedením praktických tréningov zameraných na krátkodobú aj dlhodobú pamäť.

 

 

Galéria aktivity: 

{becssg}Obrazky/Poradnezdravia/Clanky/Tyzdenmozgu/Akcia{/becssg}