Cieľom kampane je zvýšiť povedomie verejnosti o nutnosti zodpovednej konzumácie alkoholických nápojov, rozsahu a povahe zdravotných problémov spôsobených škodlivým užívaním alkoholických nápojov.

Priebeh kampaneIlustračný obrázok krajinka

Pracovníci Poradenského centra Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach budú na mieste :

  • Informovať širokú verejnosť o zodpovednej konzumácii alkoholických nápojov, zdravotných následkoch škodlivého užívania alkoholu.
  • Stanovovať množstvo gamaglutamyltransferázy v krvi (GGT) prístrojom Reflotron, ako markera  „skrytého alkoholizmu“.
  • Merať tlak krvi.
  • Poskytovať zdravotno – edukačný infomateriál pre verejnosť o závislosti na alkohole a s tým spojených rizikách (poškodenie zdravia).