HIV/AIDS je celosvetovým a zároveň celospoločenským problémom. V súvislosti s nadchádzajúcim svetovým dňom boja proti HIV/AIDS Svetová zdravotnícka organizácia uverejnila na svojej webovej stránke 10 základných faktov o HIV/AIDS:

FAKT 1 HIV (vírus ľudskej imunodeficiencie) napáda bunky imunitného systému, pritom ničí a poškodzuje ich funkcie. Infekcia týmto vírusom vedie k postupnej likvidácii imunitného systému. AIDS (syndróm získanej imunodeficiencie) je pokročilým štádiom HIV infekcie, pri ktorom dochádza k rozvoju klinických príznakov ochorenia. S AIDS sa spája prítomnosť viacerých oportúnnych infekcií a niektorých typov rakoviny.

 
FAKT 2 HIV sa môže prenášať prostredníctvom nechráneného pohlavného styku (vaginálneho alebo orálneho), orálnym sexom s infikovanou osobou, transfúziou kontaminovanej krvi alebo zdieľaním kontaminovaných ihiel, striekačiek alebo inými ostrými nástrojmi. K prenosu nákazy môže takisto dôjsť medzi matkou a jej dieťaťom v priebehu tehotenstva, pôrodu alebo dojčenia.

FAKT 3 Vo svete žije s HIV/AIDS viac ako 34 miliónov ľudí. Veľká väčšina z nich žije v krajinách s nízkym a stredným prímom. Asi 2,5 milióna ľudí bolo novoinfikovaných vírusom v roku 2011.

FAKT 4 HIV/AIDS je jedným z popredných smrteľných infekčných ochorení. Odhaduje sa, že táto infekcia si už vyžiadala viac ako 30 miliónov ľudských životov. Približne 2 milióny ľudí zomierajú každoročne.

FAKT 5 Kombinovaná antiretrovírusová terapia (ART) zabraňuje množeniu vírusu HIV v tele. Ak je reprodukcia vírusu HIV zastavená, potom sú bunky imunitného systému schopné žiť dlhšie. Infikovanému to tak poskytuje  ochranu pred ďalšími infekciami.

FAKT 6 V roku 2011 bola antiretrovírusová liečba zabezpečená u viac ako 8 miliónov ľudí žijúcich s HIV.

FAKT 7 Väčšina detí s HIV/AIDS žije v Subsaharskej Afrike a boli nakazené od ich HIV - pozitívnych matiek počas tehotenstva, pri pôrode alebo dojčení. Odhaduje sa, že 1 100 detí sa novo infikuje vírusom HIV každý deň. Zvyšuje sa aj počet detí, ktoré majú prístup k antiretrovírusovej terapii (v roku 2005 to bolo 75 000 detí, v roku 2011 už 562 000).

FAKT 8 Prenosu vírusu HIV z matky na dieťa je možné takmer úplne zabrániť. Táto intervencia je mimoriadne dôležitá hlavne v krajinách s nízkym a stredným prímom, v ktorých je tento mechanizmus prenosu jedným z dominantných. Aj v tomto smere bol už dosiahnutý pokrok. V roku 2010 už dostalo antiretrovírusovú terapiu, s cieľom zabrániť prenosu vírusu HIV z matky na dieťa 48 % HIV pozitívnych tehotných žien oproti roku 2004, v ktorom to bolo len 10 %.

FAKT 9 V roku 2010 bolo viac ako 350 000 úmrtí na tuberkulózu zaznamenaných u HIV pozitívnych osôb. To je takmer štvrtina z odhadovaných 2 miliónov úmrtí na HIV v tomto roku. Väčšina ľudí, ktorí žijú s HIV a majú zároveň tuberkulózu žije v Subsaharskej Afrike.

FAKT 10 Niektoré kľúčové spôsoby, ako zabrániť prenosu vírusu HIV:

  • zdravé a bezpečné sexuálne správanie (používanie prezervatívov),
  • testovanie a liečba sexuálne prenosných ochorení, vrátane HIV,
  • vyhnúť sa  injekčnej aplikácii drog, v prípade aplikácie vždy použiť nové jednorazové ihly a striekačky,
  • zabezpečiť, aby krv alebo krvné deriváty boli pred použitím testované na HIV.