V tomto týždni zrealizujeme na danú tému prednášky doplnené o zaujímavé hry, testy pre všetky vekové kategórie.

Akcie budú prebiehať na GPH Michalovce, v Klube dôchodcov Michalovce a na IX. MŠ na ul. Komenského.

Plagát (.pdf 716 kB)