Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci plnenia Národného programu prevencie obezity v spolupráci s ďalšími sponzormi organizujú Kampaň 2013 "Odstráň obezitu!" Kampaň bude prebiehať v 36 mestách v SR prostredníctvom pracovníkov odborov podpory zdravia z 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR.

Cieľom kampane je:

  • zamerať sa na prevenciu nadváhy a obezity populácie,
  • zvýšenie celoslovenského povedomia o rozsahu a o povahe zdravotných problémov spôsobených nadváhou a obezitou,
  • zvýšenie celoslovenského povedomia o vhodnej výžive a pohybovej aktivite ako prevencii nadváhy a obezity.

Miesto a čas realizácie kampane v meste Michalovce:

Mestský úrad v Michalovciach 16.10.2013 v čase od 10:00 - 16:00 hod.