Pohyb ilustračný obrázokSvetová   zdravotnícka organizácia vyhlásila 10. máj za Svetový deň "Pohybom ku zdraviu" s cieľom poukázať na rastúci počet chronických ochorení   spôsobených nedostatkom pohybu. Nedostatočná fyzická aktivita sa  najčastejšie, v kombinácii s nesprávnou výživou, spolupodieľa na vzniku   chronických ochorení, akými sú napr. ochorenia srdcovocievne, metabolické,   respiračné, ochorenia pohybového aparátu.

Úroveň pohybovej   aktivity občanov Slovenskej republiky nedosahuje potrebnú úroveň. Zdraviu   prospešná, kondičná pohybová aktivita. nie je súčasťou bežného denného   programu. Najvýznamnejšou príčinou je nedostatočná dostupnost' športovísk a   nedostatočná úroveň zdravotného povedomia občanov. V rámci Národného programu   prevencie obezity, v oblasti pohybovej aktivity, sú opatrenia zamerané na:

  • zníženie počtu   detí a dospelých, ktorí nevykonávajú žiadnu pohybovú aktivitu, zvýšenie počtu   detí a dospelých, ktorí vykonávajú aspoň 30 minút zdraviu prospešnej   pohybovej aktivity denne,
  • pozitívne rozvíjanie   a menenie prostredia a jeho faktorov tak, aby boli aktívne vytvárané možnosti   a príležitosti pre zdraviu prospešnú pohybovú aktivitu.