Počas tohto dňa sa vo väčšine krajín organizujú aktivity pripomínajúce škodlivé účinky alkoholu počas tehotenstva. Posolstvom je odkaz, aby sa ženy počas tehotenstva zdržiavali akéhokoľvek množstva alkoholu, aby im to prostredie, v ktorom žijú, vytváralo podmienky a podporovalo ich v tomto odhodlaní.

Plagát informujúci na aktivity s touto témou (.pdf 1,2 MB)