V súvislosti s realizáciou aktivít k "Európskemu týždňu boja proti drogám" Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky organizuje druhý ročník celoslovenskej súťaže s názvom "Najlepšia protidrogová nástenka". Súťaž je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016. Súťaž je určená pre 7. ročníky základných škôl na celom území Slovenskej republiky. Termin vyhlásenia súťaže je 8. november 2016. Termín uzávierky súťaže je 6. decembra 2016.
Odovzdávanie cien výhercom sa uskutočni v priebehu mesiaca január 2017.

Plagát (.pdf 446 kB)