Dátum:  dňa  17.01.2021 - počet pozit vzoriek:  29 (okres Michalovce -  24, okres Sobrance - 5)   

Celkový počet  potvrdených vzoriek k 17.01.2021 (19,30 hod.)    :  6 582 (z toho 2791 Ag testovanie)

okres Michalove:  5 469 pozit.  (vyliečené osoby - 4 833, izolácia doma –  536, infekčné oddelenie - 47, izolácia - iné oddelenie - 4, potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 49)

okres Sobrance:  1 113 pozit.  (vyliečené osoby - 975, izolácia doma - 130,  infekčné oddelenie - 1, potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 7)