ROK 2020  - počet prípadov : 

- okres Michalovce :  4594

- okres Sobrance : 889 


 

ROK 2021  : 

Dňa : 27.09.2021 - počet pozit vzoriek:  10  (10x okres Michalovce, 0x okres Sobrance)

Celkový počet  potvrdených vzoriek k 28.09.2021 (09,00 hod.)    :  9377,  z toho 5378 Ag testovanie

okres Michalove:  7705 pozit  (vyliečené osoby - 7400, izolácia doma –  181, infekčné oddelenie - 8, izolácia - iné oddelenie (OAIM) -  1 (UPV), potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 115)

okres Sobrance:   1672  pozit (vyliečené osoby - 1 626, doma - 20, infekčné oddelenie - 2,  izolácia - iné oddelenie (OAIM) - 1 (UPV),  potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 23)