Dátum:  26.10.2020 - počet pozit. vzoriek:   41 (okres Michalovce - 37, okres Sobrance - 4)   

Celkový počet  potvrdených vzoriek k 26.10.2020 (20,00 hod.):  1182

okres Michalove:  906 pozit.  (vyliečené osoby - 168, izolácia doma – 710, infekčné oddelenie - 18, izolácia - iné oddelenie - 2, izolácia v súkromnom ubytovacom zariadení  - 3, potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 5)

okres Sobrance:  276 pozit.  (vyliečené osoby - 25, izolácia doma - 244,  infekčné oddelenie - 7, potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 0)