Dátum:   02.12.2020 - počet pozit. vzoriek:  73 (okres Michalovce - 64, -okres Sobrance - 9)   

Celkový počet  potvrdených vzoriek k 02.12.2020 (17,20 hod.)    :  2583  (z toho 273  Ag testovanie)

okres Michalove: 2 117 pozit.  (vyliečené osoby - 1 245, izolácia doma – 840, infekčné oddelenie - 17, izolácia - iné oddelenie - 2, potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 13)

okres Sobrance:  466 pozit.  (vyliečené osoby - 352, izolácia doma - 104,  infekčné oddelenie - 5, potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 5)