ROK 2020  - počet prípadov : 

- okres Michalovce :  4595

- okres Sobrance : 890 


 

ROK 2021  : 

Dňa : 28.07.2021 - počet pozit vzoriek:  5   (4x okres Michalovce, 1x okres Sobrance)

Celkový počet  potvrdených vzoriek k 29.07.2021 (10,00 hod.)    :  8916,  z toho 5265  Ag testovanie

okres Michalove:  7 308 pozit  (vyliečené osoby - 7186, izolácia doma –  7, infekčné oddelenie - 1, izolácia - iné oddelenie (OAIM) -  0, potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 114)

okres Sobrance:   1 608 pozit (vyliečené osoby - 1 584, doma - 0, infekčné oddelenie - 2,  izolácia - iné oddelenie (OAIM) - 0,  potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 22)