Vytlačiť

 


ROK 2020  - počet prípadov : 

- okres Michalovce :  4588

- okres Sobrance : 887 


 

ROK 2021  : 

Dátum:  dňa  18.01.2021 - počet pozit vzoriek:  21 (okres Michalovce -  12, okres Sobrance - 9)   

Celkový počet  potvrdených vzoriek k 18.01.2021 (16,45 hod.)    :  1 139 (z toho 717 Ag testovanie)

okres Michalove:  904 pozit.  (vyliečené osoby - 440, izolácia doma –  395, infekčné oddelenie - 54, izolácia - iné oddelenie - 4, potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 11)

okres Sobrance:   235 pozit.  (vyliečené osoby - 115, izolácia doma - 116,  infekčné oddelenie - 3, potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 1)