Uverejnené 13.3.2020

Podrobnosti v texte (.pdf 14 MB) Zmeny sú vyznačené farebne!