Vytlačiť

Uverejnené 18.3.2020

V nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike spôsobenú šírením ochorenia COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča pri predaji potravín, pokrmov a nápojov prijať a dodržiavať nasledovné opatrenia:

 

 

Pripravil: Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov ÚVZ SR