Oznamujeme verejnosti, že došlo k odcudzeniu dvoch služobných preukazov zamestnanca RÚVZ Michalovce s číslom 25 a to: Preukaz odborného zamestnanca a Preukaz štátneho zamestnanca.

V platnosti sú len nové preukazy sčíslom 25 avšak vydané 26.1.2011.