V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19, žiadame , aby ste na komunikáciu s úradom využili hlavne elektronickú komunikáciu:

elektronickú schránku RÚVZ Michalovce na ÚPVS Slovensko.sk (podanie spolu s prílohami musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom - KEP), prípadne e-mail: mi.sekretariat@uvzsr.sk 

Telefonická linka na RÚVZ Michalovce pre osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej izolácie: 056/6880611.

Vzhľadom na zvýšené množstvo telefonických hovorov je potrebné v prípade obsadenosti linky vykonať opakované pokusy. Ďakujeme za pochopenie.

 Dôležité a overené informácie o COVID-19 aj o eKaranténe 

 Výskyt koronavírusu v okresoch Michalovce a Sobrance (aktualizované denne) 

 COVID-19 Infografiky a štandardné postupy 

 „EPIKETA“: Praktické rady pre každodenné situácie počas pandémie (aktualizované 22.9.2021) 

  Ako postupovať pri podozrení na ochorenie COVID-19  

Vydané povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta

 Nahlasovanie porušovania protiepidemických opatrení 

podporujeme_ockovanie.jpg

Účel a predmet činnosti: RÚVZ so sídlom v Michalovciach ako orgán verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance vo svojej pôsobnosti zabezpečuje plnenie úloh stanovených najmä zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Sama Chalupku 5, 071 01, tel.: 056/68 80 611, fax: 056/68 80 636; e-mail: mi.sekretariat(zavináč)uvzsr.sk, Poloha GPS: 21°54'58" V, 48°45'16"

Vyhlásenie o prístupnosti

Uložiť
Užívateľské nastavenia Cookies
Táto webová stránka používa funkčné cookie (potrebné-nevyhnutné) a súbory cookie na zhromažďovanie údajov s cieľom vytvárať štatistiky na zlepšenie kvality našej webovej stránky (cookies pre Google Analytics). Ak použijete možnosť „Odmietnuť“, odmietnutie neobmedzí vašu používateľskú skúsenosť. Súhlas pre Google Analytics môžete udeliť len pri položke Google Analytics. Ak nezvolíte žiadnu možnosť, alebo zvolíte možnosť Odmietnuť, budú spracované len potrebné-nevyhnutné súbory cookie.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Ďalšie informácie
Analytics
štatistické, analytické
Google Analytics
-- cookie sa môžu použiť pre analýzu cez prostredie Google Analytics
Prijať
Odmietnuť