ilustračný obrázok elektronickej schránkyUpozorňujeme verejnosť, že RÚVZ Michalovce zasiela úradné rozhodnutia právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri len do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Každá PO zapísaná v Obchodnom registri má od 1.7.2017 el. schránku aktivovanú na doručovanie úradných rozhodnutí. Podľa zákona o eGovernmente má RÚVZ Michalovce povinnosť doručovať úradné rozhodnutia do el. schránok týmto osobám. Elektronické úradné rozhodnutia nahrádzajú úradné rozhodnutia vydané v listinnej forme a sú im rovnocenné.

Aby sa PO dostali k týmto nami zaslaným úradným rozhodnutiam, je potrebné, aby štatutári týchto PO mali prístup do svojich el. schránok cez elektronický Občiansky preukaz na stránkach www.slovensko.sk, resp. poverili iné FO na prístup do týchto svojich el. schránok.

RÚVZ Michalovce nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že PO, ktorým RÚVZ Michalovce zaslalo úradné rozhodnutie si neprevezmú úradný dokument.

PO boli neustále informovaní mediálnou kampaňou úradu vlády, aby si vybavili elektronický občiansky preukaz a vytvorili si prístup, notifikácie a iné nástroje do svojich el. schránok na www.slovensko.sk a mohli tak včas preberať úradné rozhodnutia od Orgánov verejnej moci.