Oddelenie hygieny výživy
MVDr. Alena Dolná číslo preukazu 9, odborný radca klapka 631 alebo 633
Bc. MVDr. Ján Fiľko, PhD. číslo preukazu 7, samostatný radca klapka 628
AHE Viera Hricutová číslo preukazu 17, radca klapka 631
Bc. Vladimír Kocúr číslo preukazu 32, samostatný radca klapka 631
DAHE Vladimíra Kovaľová číslo preukazu 76, radca   klapka 631  
AHE Ľubica Halásová číslo preukazu 16, radca klapka 628

Adresa pracoviska:

RÚVZ na Ul. S. Chalupku č.5 v Michalovciach, II. a III. poschodie budovy

Kontakt:

telefón : 056 / 6880 628, 631, 633, 634

fax : 056 / 6880 636

e-mail : mi.hvabp(zavináč)uvzsr.sk

Pracovná doba: pružný pracovný čas od 7:00 do 17:00 hod.