V okrese Michalovce  a Sobrance bolo od  22.03.2017 odbornými zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach vykonaných doposiaľ 145 kontrol v rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín v 123 zariadeniach spoločného stravovania, vrátane školských jedálni. Kontroly boli zamerané podľa usmernení z ÚVZ SR Bratislava na pôvod a vysledovateľnosť mäsa používaného na prípravu pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania (ZSS), s dôrazom na mäso a mäsové výrobky pôvodom z Brazílie, vzhľadom na podozrenie na podvod s týmito komoditami.

V rámci kontrol bolo v zariadeniach spoločného stravovania preukázané skladovanie takmer 600 kg mäsa a mäsových výrobkov pôvodom z Brazílie. Boli odobraté 4 vzorky z mäsa pôvodom z Brazílie, ktoré boli následne zaslané na laboratórne vyšetrenie za účelom preverenia zdravotnej neškodnosti.

Kontroly zamerané na zisťovanie pôvodu mäsa a mäsových výrobkov v zariadeniach spoločného stravovania budú prebiehať aj naďalej.