Aktuálne výsledky kontrol mäsa a mäsových výrobkov z Brazílie od 23.3.2017 do 21.4.2017

Odborní pracovníci RÚVZ Michalovce vykonávajú mimoriadne kontroly:

  • počet vykonaných kontrol v zariadeniach spoločného stravovania (reštaurácie, pizzérie, bufety, rýchle občerstvenia, závodné kuchyne), stravovacie zariadenia pre deti a mládež (školské jedálne, bufety): 253
  • počet skontrolovaných všetkých zariadení: 206
  • počet zariadení, v ktorých bolo zistené brazílske mäso: 30 (zistené mrazené kuracie prsia a mrazená kuracia pečeň)
  • počet odobratých vzoriek: 5, z toho 2 mrazené kuracie prsia a 3 vzorky mrazená pečeň. Z 5 vzoriek 2 nevyhoveli (mrazená pečeň) pre prítomnosť patogénnych mikroorganizmov a Salmonella Heidelberg. 
  • zariadenia spoločného stravovania pre deti a mládež boli okamžite telefonicky a e-mailom upozornené o podozrení na podvod s mäsom a mäsovými výrobkami z Brazílie
  • kontroly sú zamerané podľa usmernení z ÚVZ SR Bratislava na pôvod a vysledovateľnosť mäsa používaného na prípravu pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania, s dôrazom na mäso a mäsové výrobky