Vytlačiť

Reštaurácie si pri podávaní tatárskych biftekov plnia zákonné povinnosti

Pravidlá pre podávanie tatárskeho bifteku

Pravidlá pre podávanie tepelne nespracovaného mäsa, rýb a iných morských živočíchov upravuje od 1. júna 2017 vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č.533/2007 Z.z. Do takýchto pokrmov je možné pridávať aj surové slepačia vajcia, tie však musia byť len z registrovaných a kontrolovaných chovov a pri príprave pokrmu z nich je potrebné dodržiavať zásady čerstvosti vajec a hygieny. Uvedené pokrmy možno podávať bezprostredne po  ich príprave a len v reštauráciách. Nemožno ich pripravovať ani podávať napríklad v stánkoch s rýchlym občerstvením, v závodnom stravovaní a v iných typoch uzavretého stravovania.


Ak sa v reštaurácii rozhodnú pripravovať a podávať pokrmy z tepelne nespracovaného mäsa, prevádzkovateľ je povinný oznámiť to miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR. Uvedené prevádzky musia tiež informovať spotrebiteľa o prípadných zdravotných rizikách, ktoré pri konzumovaní tepelne nespracovaného mäsa a vajec hrozia. V jedálnom lístku musia uviesť nasledovnú formulku: ,,Neodporúča sa, aby tepelne nespracované mäso a vajcia konzumovali deti, tehotné, dojčiace ženy a osoby s oslabenou imunitou.“


Tatársky biftek  je pokrm zo surového hovädzieho (prípadne iného) mäsa, najemno naškrabaného, prípadne pomletého, ochuteného koreninami a podávaný so surovým žĺtkom. V reštauráciách sa smie pripravovať iba z vopred zamrazeného mäsa. Pokiaľ ide o zdravotné riziká súvisiace s konzumáciou tepelne nespracovaného mäsa, môže dôjsť najčastejšie k tráviacim ťažkostiam, ako sú napr. vracanie, bolesti brucha, zvýšené teploty, hnačky. Tiež môžu vzniknúť parazitárne ochorenia a ochorenie na listeriózu.