Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia
 Ing. Božena Kováčová  vedúca oddelenia klapka 630
     
 Mgr. Ján Ciberej  samostatný radca      klapka 629
 DAHE Jozefína Šoltésová  radca klapka 629
 Mgr.,Ing. Andrea Sokolská  samostatný radca klapka 629

Adresa pracoviska:

RÚVZ na Ul. S. Chalupku č.5 v Michalovciach, prízemie budovy

Kontakt:

telefón : 056 / 6880 630, 629

fax : 056 / 6880 636

e-mail : mi.hzp(zavináč)uvzsr.sk

Pracovná doba: pružný pracovný čas od 7:00 do 17:00 hod.