Oddelenie epidemiológie
 MUDr. Janka Stašková, MPH  číslo preukazu 33, vedúca oddelenia klapka 617, 611
 Mgr. Iveta Macíková číslo preukazu 36, samostatný radca       klapka 617
 Bc. Karín Záviská číslo preukazu 71, samostatný radca klapka 617
 Mgr. Réka Benická číslo preukazu 41, samostatný radca klapka 617
 Eva Szabová  číslo preukazu 34, radca  klapka 617 
 Mgr. Jaroslava Pirchanová číslo preukazu 49, samostatný radca klapka 617
 Mgr. Slavomíra Hadžuriková    číslo preukazu 5,   samostatný radca klapka 621
 Emília Luptáková číslo preukazu 35, radca klapka 621
call linka odd. epidemiológie  0948 518 954    

Adresa pracoviska:

RÚVZ na Ul. S. Chalupku č.5 v Michalovciach, III. poschodie budovy (č.dverí 701, 702, 703)

Kontakt:

telefón : 056 / 6880 617, 621, 611

fax : 056 / 6880 636

e-mail : mi.epid(zavináč)uvzsr.sk

Pracovná doba: pružný pracovný čas (od 8:00 do 15:00 hod. - pevný pracovný čas)