Dňa 5.mája 2016 sa uskutoční 11. ročník kampane "Save Lives : Clean  Your Hands" („Umývaj si ruky - zachrániš život"), ktorý je súčasťou programu Svetovej zdravotníckej organizácie "First Global Patient Safety Challenge - Clean Care Is Safer care".

Hlavným cieľom kampane je poukázať, že správna hygiena rúk je najúčinnejší spôsob prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká. Podrobnejšie informácie sú dostupné na webovej stránke Svetovej zdravotníckej organizácie http://www.who.int/gpsc/5may/en/.  Na Slovensku prebieha kampaň už ôsmykrát.

Hlavným cieľom tohtoročnej kampane je zameranie sa na informovanie zdravotníckych pracovníkov o význame hygieny rúk ako ochrany pacienta a poukázanie na dôležitosť dodržiavania 5 momentov hygieny rúk. Tento rok je kampaň zameraná na chirurgické odbory (od chirurgických ambulancií cez chirurgické oddelenia až po operačné sály). 

Súčasne Svetová zdravotnícka organizácia opätovne vyzýva nemocnice k registrácii do siete nemocníc (http://www.who.int/gpsc/5may/register/en/). Do tejto siete je zatiaľ prihlásených 18 365 nemocníc z celého sveta, v rámci Slovenskej republiky je registrovaných 37 nemocníc. Z registrácie plynú určité výhody a to, že sa nemocnica stane súčasťou medzinárodného hnutia, ktorá má za cieľ zlepšiť hygienu rúk.