INFORMAČNÉ LETÁKY K OSÝPKAM: Osýpky - leták (.pdf 183 kB), Osýpky sú vážne ochorenie (.pdf 860 kB)

ÚVZ SR: Nové prípady osýpok pribúdajú v rámci prebiehajúcej epidémie v okrese Michalovce už iba sporadicky, epidemiológovia situáciu naďalej monitorujú


RÚVZ v Michalovciach publikuje tieto Verejné vyhlášky (Uvedené Verejné vyhlášky sú elektronicky podpísané a uverejnené na CUET):

Na základe výskytu osýpok v okrese Michalovce boli dňa 3.9.2018 nariadené opatrenia na zamedzenie ďalšieho šírenia tohto prenosného ochorenia v obci Veľké Slemence:

Oznámenie_A-2018-01742_Epid_B05_Veľké Slemence.pdf

Verejná vyhláška_A-2018-01742-1_Epid_B05_Veľké Slemence.pdf

 

Na základe monitoringu výskytu osýpok v okrese Michalovce boli stanovené obce, kde sa predpokladá ich ďalší výskyt. Na základe tejto skutočnosti boli dňa 14.8.2018 nariadené opatrenia na zamedzenie ďalšieho šírenia tohto prenosného ochorenia -  lokality sú uvedené vo verejnej  vyhláške RÚVZ Michalovce (č.k. 2018/01573-1) :

Oznámenie A-2018-01573_Epid_B05_obce.pdf

Verejná vyhláška A-2018-01573-1_Epid_B05_obce.pdf