Verejná vyhláška pre fyzické osoby od dovŕšeného šiesteho mesiaca veku do 50. roku života s pobytom v obci Úbrež:

Oznámenie o začatí správneho konania (.pdf 224 kB)

Verejná vyhláška (.pdf 237 kB)