29.12.2016 bolo potvrdené prvé ohnisko HPAI subtypu H5 u hydiny v Slovenskej republike.

 

Dňa 27.12. v doobedňajších hodinách bol na RVPS Bratislava – mesto nahlásený hromadný úhyn nosníc v domácom drobnochove (pre vlastnú spotrebu) v rodinnom dome v mestskej časti Bratislava – Dúbravka.

Inšpektor RVPS sa dostavil do podozrivého chovu v ten istý deň o 12. hodine a vykonal obhliadku chovu, pri ktorej bolo zistené, že v priebehu 3 dní (vianočných sviatkov) došlo k úhynu celého chovaného kŕdľa (65 kusov kury domácej vo veku od mládok po 4-ročné nosnice).

Vajcia a mäso z tohto chovu boli podľa informácií chovateľa určené len pre vlastnú potrebu a nie sú v obchodnej sieti.

Na mieste inšpektor vykonal epizootologické šetrenie pri podozrení  na výskyt vírusového ochorenia (na základe epizootologickej situácie, anamnézy od chovateľa a klinickej obhliadky uhynutej hydiny) a odobral vzorky na laboratórne vyšetrenie (za účelom vylúčenia/potvrdenia aviárnej influenzy) – 6 kusov uhynutej hydiny. Ostatná uhynutá hydina, podstielka a 23 vajec bolo neškodne odstránených prostredníctvom kafilerického zariadenia.

Boli vydané opatrenia na mieste pri podozrení na výskyt aviárnej influenzy.

Veterinárny inšpektor následne osobne zaviezol kadávery určené na laboratórne vyšetrenie do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu – Veterinárneho ústavu vo Zvolene.

Dňa 28.12. v poobedných hodinách bol telefonicky ústrednému riaditeľovi ŠVPS SR oznámený pozitívny výsledok na vírus aviárnej influenzy vo všetkých vyšetrovaných vzorkách a bol zaslaný protokol o výsledku laboratórneho vyšetrenia.

Dňa 29. 12. ráno bol diagnostikovaný vysokopatogénny subtyp H5. Určovanie typu neuraminidázy zatiaľ prebieha.

Dňa 29.12. o 8. hodine bolo zorganizované stretnutie zástupcov ŠVPS SR a RVPS Bratislava – mesto ohľadom ďalšieho postupu pri zdolávaní nákazy a určenia akčného programu.