V súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO), ECDC a záväzkom členských štátov Európskej únie (EÚ), je snahou chrániť obyvateľstvo pred chrípkou vysokou zaočkovanosťou. Slovenská republika zaznamenala v uplynulej chrípkovej sezóne 2016/2017 zaočkovanosť 4,4 %, čo je hlboko pod cieľom EÚ, ktorý predstavuje zaočkovanosť celkovej populácie na úrovni 30%.

Pre chrípkovú sezónu 2017/2018 sú v Slovenskej republike k dispozícii dva druhy očkovacích látok proti chrípke:
-Vaxigrip – štiepená (splitová) očkovacia látka, výrobca Sanofi Pasteur S.A. a
-Influvac – subjednotková vakcína, výrobca BGP Products B.V.
Obe vakcíny sú trivalentné a obsahujú nasledovné typy a subtypy chrípkových kmeňov, ktoré odporúča SZO pre aktuálnu chrípkovú sezónu:
 A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 – variant,
 A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) – variant,
 B/Brisbane/60/2008 – variant

V súlade s odporúčaním Strategickej poradnej skupiny odborníkov v oblasti imunizácie (SAGE – Strategic Advisory Group of Experts on imunization) SZO sa očkovanie proti chrípke odporúča pre:
 tehotné ženy bez ohľadu na mesiac tehotenstva,
 deti vo veku od šesť mesiacov,
 deti predškolského a školského veku,
 zdravotníckych pracovníkov, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom,
 pracovníkov rezortov, v ktorých dochádza k úzkemu kontaktu veľkého množstva ľudí (učitelia, zamestnanci pôšt, obchodov, bánk, dopravy a pod.),
 profesionálnych vojakov a policajtov,
 aktívnych športovcov,
 osoby s chronickým ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, metabolickými, obličkovými a imunitnými poruchami, vrátane ich rodinných príslušníkov,
 všetky osoby vo veku 59 rokov a staršie, vrátane ich rodinných príslušníkov.

Povinné očkovanie proti chrípke a pneumokokovým invazívnym infekciám platí pre osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb v súlade s § 7 ods. 5 a ods. 6 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov.
Pri očkovaní proti chrípke platí:
 očkovanie je najvhodnejšie vykonať v priebehu októbra až decembra, t.j. pred začiatkom zvýšenej aktivity chrípky, ale očkovať je možné aj neskôr počas chrípkovej sezóny,
 ochranný efekt očkovania nastupuje po 10 až 14 dňoch,
 počas prebiehajúcej epidémie nie je očkovanie kontraindikované,
 na očkovanie možno využiť splitové i subjednotkové vakcíny,
 očkovanie splitovými vakcínami sa pre ich vlastnosti odporúča najmä seniorom, deťom a chronicky chorým pacientom,
 vakcína sa aplikuje intramuskulárne do deltového svalu, u najmenších detí do laterálnej oblasti stehenného svalu, nie do gluteálneho svalu

Vakcíny proti chrípke sú v Slovenskej republike v súčasnosti dostupné v distribučnej sieti v množstve približne 250 000 dávok.