Diabetes mellitus- označovaný ako cukrovka je chronické ochorenie. Prejavuje sa zvýšením hladiny cukru v krvi, hyperglykémiou. K zvýšeniu hladiny cukru dochádza jednak poruchou vylučovania inzulínu, ako aj poruchou účinku inzulínu v cieľových tkanivách tela.

Neliečená cukrovka spôsobuje dlhodobo zvýšené hodnoty krvného cukru, v dôsledku čoho dochádza k poškodeniu ciev. Zatiaľ čo postihnutie malých ciev sa prejavuje najmä zhoršením zraku, poškodením funkcie obličiek a nervov, postihnutím veľkých ciev dochádza k nedokrveniu končatín, srdca a mozgu.

Rozvoj cukrovky 2. typu je možné zabrániť prostredníctvom zdravého životného štýlu, to znamená dodržanie princípov zdravej výživy, aktívneho životného štýlu a udržiavaním optimálnej hmotnosti.

V zmene životosprávy vám pomôžu poradne zdravia

Otestujte si svoje riziko vzniku cukrovky 2. typu pomocou priloženého dotazníka. Zodpovedzte otázky na formulári, sčítajte body podľa zvolených odpovedí a spoznajte svoje výsledné skóre.

Výsledok berte orientačne. Cieľom takéhoto samovýpočtu rizika je najmä upozorniť na to, ak naliehavo potrebujete zmeniť dôležité stránky svojho životného štýlu- najmä čo sa týka stravovania a fyzickej aktivity.

Potrebné zmeny v životospráve vám môže pomôcť nastaviť váš lekár, ako aj odborníci v poradniach zdravia na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.

Odborníci z poradní zdravia vám v rámci vyšetrení na cukrovku bezplatne pomôžu zistiť z kvapky krvi hladinu glukózy a u rizikových osôb môžu analyzovať glykovaný hemoglobín.

Týka sa diabetes aj vás? (.png 444 kB)

Test rizika vzniku cukrovky (.png 343 kB)