ROK 2020  - počet prípadov : 

- okres Michalovce :  4594

- okres Sobrance : 889 


 

ROK 2021  : 

Dňa : 17.10.2021 - počet pozit vzoriek:  59 (53x okres Michalovce, 6x okres Sobrance)

Celkový počet  potvrdených vzoriek k 17.10.2021 (22,20 hod.)    : 10 251,  z toho 5508 Ag testovanie

okres Michalove:  8 458 pozit  (vyliečené osoby - 7720, izolácia doma –  598, infekčné oddelenie - 16, izolácia - iné oddelenie (OAIM) -   2 (UPV), potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 122)

okres Sobrance:   1793   pozit (vyliečené osoby - 1 676, doma - 90, infekčné oddelenie - 3,  izolácia - iné oddelenie (OAIM) - 0,  potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 24)