Uverejnené 9.3.2020

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (.pdf 184 kB)

Z obsahu:

1. Zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach
2. Dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologicky režim na všetkých oddeleniach a prísnu bariérovú ošetrovateľskú techniku u pacientov podozrivých z ochorenia COVID-I9 a naďalej v prípade potvrdenia tohto ochorenia.