Uverejnené 10.3.2020

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. I) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (.pdf 2,8 MB)

Z obsahu:

1. oznámiť návrat z rizikovej krajiny

2. izolácia v domácom prostredí tých, ktorí sa vrátili z rizikovej krajiny

3. opatrenia pre vodičov a pilotov dopravy v cezhraničnom styku