Uverejnené 16.4.2020

Opatrenie v plnom znení (.pdf 123 kB)

Z obsahu opatrenia:

Všetkým osobám, ktoré sa zdržiavajú na území Obce Vrbnica – lokalita „Nájomné byty vyššieho štandardu“ č. 139 a 140 a byty nižšieho štandardu, časť ulice od čísla domu 1 až po číslo domu 38 a domy s číslom domu 64 a 86, sa zakazuje styk s ostatným obyvateľstvom.
Termín: od 16.04.2020 od 18:00 hod. až do odvolania.