Uverejnené 11.9.2020

Kompletné znenie vyhlášky zo dňa 10.9.2020 (.pdf 221 kB)

OPATRENIA

1. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám v okrese Michalovce zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy nad 500 účastníkov v exteriéri a nad 250 účastníkov v interiéri v jednom okamihu a súčasne na verejných hromadných podujatiach sa zakazuje príprava a predaj občerstvenia (hotových pokrmov a/alebo nápojov) s výnimkou poskytovania občerstvenia pre športovcov.

2. Podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v čase od 23:00 do 06:00 nasledujúceho dňa. Výnimku z tohto zákazu majú svadby s celkovým počtom účastníkov do 150 osôb.

3. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám v okrese Michalovce odporúča obmedziť prevádzkové hodiny všetkých zariadení spoločného stravovania (reštaurácie, bary, diskotéky, herne, hostince, a pod.) do 23.00 hod. príslušného dňa s výnimkou svadieb.

4. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti ( ďalej len „ZSS“).

Termín opatrení v bode č. 1- 4: dňom 14.09.2020 od 00:00 hod. do 30.09.2020 do 24:00 hod.