Uverejnené 14.9.2020

Opatrenie OLP/7189/2020 ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - opatrenia rúška (.pdf 127 kB)

Účinnosť od 14.9.2020 od 18:00 hod. do 1.10.2020.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/5453/2020 z 03.07.2020 v znení neskorších opatrení.