Uverejnené 17.9.2020

Opatrenie OLP/7310/2020 ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - opatrenie hranice (.pdf 209 kB)

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 18. septembra 2020 od 9.00 hod. do odvolania.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/6850/2020 z 28.08.2020 v znení neskorších opatrení.