Uverejnené 17.9.2020

Opatrenie OLP/7311/2020 ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - opatrenie prevádzky a hromadné podujatia (.pdf 178 kB)

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 18. septembra 2020 do odvolania.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7092/2020 zo dňa 09.09.2020.