Uverejnené 30.9.2020

Opatrenie OLP/7694/2020 ÚVZ SR zo dňa 30.9.2020 pri ohrození verejného zdravia - opatrenie prevádzky a hromadné podujatia (.pdf 145 kB)

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7092/2020 zo dňa 09.09.2020 a opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/6911/2020 zo dňa 28.08.2020.