Uverejnené 14.10.2020

Opatrenie OLP/8326/2020 ÚVZ SR zo dňa 14.10.2020 pri ohrození verejného zdravia - opatrenie prevádzky a hromadné podujatia (.pdf 143 kB)

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7694/2020 zo dňa 30.09.2020.