Aktualizované 22.3.2021

130. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Prehľad najdôležitejších zmien:

  • Po príchode zo zahraničia sa ruší výnimka z karantény pre očkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID-19. K tomuto kroku sme pristúpili pre výskyt nových mutácií. Ide o preventívne opatrenie, poznatky o charakteristikách nových variantov vírusu sa totiž ešte priebežne sumarizujú aj vo vzťahu k možnej reinfekcii, respektíve infekcii po očkovaní. Aj takto sa snažíme znižovať riziko zánosu a šírenia nových variantov v populácii.
  • Výnimky z karantény budú mať po odsúhlasení ministerstvom zdravotníctva aj zdravotnícki pracovníci, ktorí vstupujú na územie SR za účelom poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Účinnosť od 22.3.2021

 

131. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Prehľad najdôležitejších zmien:

  • Povoľuje sa prevádzka nekrytých a čiastočne krytých trhovísk s predajom sadeníc, rezaných kvetov, potravín, zeleniny a ovocia. Jednotlivé predajné miesta budú musieť byť umiestnené v najmenej dvojmetrových rozostupoch. Nekryté a čiastočne kryté trhoviská musia mať navyše zabezpečený jednosmerný pohyb zákazníkov a regulovaný vstup a výstup z trhoviska.
  • Spresňuje sa, že medzi prevádzky verejného stravovania, ktoré môžu zákazníkom vydávať jedlá so sebou, patria aj  stánky s trvalým stanovišťom.
  • Okrem bankových, poisťovacích a leasingových služieb budú môcť byť otvorené aj prevádzky iných finančných služieb.
  • Otvoriť sa budú môcť všetky prevádzky poskytujúce opravy a servis elektroniky, strojov a iných vecí a zariadení.
  • Špecifikuje sa, že osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich sprievodcovia nemusia v prevádzkach dodržiavať dvojmetrový odstup. Dopĺňa sa, že sprievodca môže ísť vo vyhradenom čase od 09.00 do 11.00 nakupovať pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím aj sám, musí mať však so sebou príslušný preukaz.

Účinnosť od 22.3.2021

 

132. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Predĺžená účinnosť od 20.3.2021 do 28.4.2021

 

133. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Prehľad najdôležitejších zmien:

  • Spresňuje sa definícia respirátora vhodného na prekrytie horných dýchacích ciest. Vo vyhláške sa píše, že okrem respirátora FFP2 bude možné nosiť respirátory aj KN95 alebo N95 posúdené podľa európskych požiadaviek. Zároveň sa dopĺňa, že môže ísť aj o iný respirátor, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR tzv. výnimku. Medzi respirátory, na ktoré sa vzťahuje výnimka patria aj respirátory s označením „RFU 02.075".
  • Respirátory nebudú musieť povinne nosiť deti v materských školách a iných obdobných zariadeniach: deti do 6 rokov nemuseli nosiť respirátory ani doteraz, touto zmenou však docielime, aby deti v týchto zariadeniach nemuseli začať nosiť respirátory po dovŕšení 6 rokov.
  • Ostatné podmienky prekrytia horných dýchacích ciest ostávajú nezmenené. Nosenie respirátora je povinné vo všetkých interiéroch okrem vlastnej domácnosti. V exteriéroch je naďalej možné mať prekryté horné dýchacie cesty okrem respirátora aj rúškom, šálom alebo šatkou. Skupiny obyvateľov, ktoré mali výnimku doteraz, ju budú mať aj naďalej.

Účinnosť od 22.3.2021

Úplné znenie vyhlášok (.pdf 499 kB)